ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

Beyond Academics…. In Pursuit of Success…

ನಾವು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

Academics & Beyond is a highly rated Career Counseling, Personality Development, Soft Skills & Corporate Training services organization based out of Bengaluru (Bangalore) , India. Within a very short span of time (Estd. Oct 2017) A&B has catered to the needs of hundreds of students and working professionals & have received rave reviews on Google. Recently A&B has been recognized as one of the 20 Most Promising Workforce Development Service Providers in India by Silicon India magazine.

ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ.

A&B is founded by Mrs. Swapna Nadig (Proprietor), guided by Mr. Srinath (Hon. Sr. Advisor & Mentor). With the tagline of “Beyond academics…. in pursuit of success…” the team is committed to provide quality services at affordable costs.

A&B has a growing list of consultants, trainers and subject matter experts (SMEs) who specialize in Academic, Career and Life skills who are highly passionate about training and counselling. Another notable factor is that all the experts available with us have an experience of more than 10 years. To know more about our core and extended teams, click here

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ!

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರು) ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಜೈನ್, ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್, ಟಿಪ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕೇ?