ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ:
“ವೃತ್ತಿ/ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಗತಿಗಳು”
ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ!

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು:

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ:
+೯೧-೯೪೮೩೦೦೯೯೮೧ (+91-9483009981)
ಅಥವಾ
ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರಂ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ!

ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ: English (English) हिन्दी (Hindi)

Scroll to Top